Nhà hàng Hà Vân

Giới thiệu

Nhà hàng Hà Vân 

   Image result for món ăn nhà hàng

Related image

Image result for món ăn nhà hàng

     

 Sản phẩm

Đặc sản Tây Bắc, Cỗ lá, Lợn Mường, Lợn mán, Trâu đồi, Gà Đồi, Rượu Cần, Cơm Lam

Địa chỉ: Tân Bình, Hòa Bình